SPOPHY ACADEMY

 

Pracujte na svém seberozvoji se Spophy Academy!

O Spophy Academy

Spophy Academy je vzdělávací platforma, umožňující dosáhnout lepšího vzdělání sportovních fyzioterapeutů, nutričních terapeutů, lékařů, fitness trenérů, zdravotnických pracovníků a široké veřejnosti. Zaměřujeme se na přípravu a organizaci vzdělávacích akcí, kurzů a konferenci, ve fyzickém nebo online prostředí. Online výuka se v momentální době stále více dostává do popředí a stále větší množství lidí preferuje takovýto způsob výuky. Využijte možnosti dozvědět se o moderních trendech ve sportovní terapii přímo z pohodlí domova.

Díky Spophy Academy se každý profesionál může snadno a pohodlně dostat k mnoha potřebným a zajímavým informacím ze světa sportovní terapie a následně je sdílet s dalšími špičkovými odborníky v oboru. Hlavním cílem Spophy academy je, aby každý profesionál nebo absolvent působící ve sportovním prostředí našel celkový koncept nabídky kurzů na jednom místě. Naším cílem je vytvořit širokou síť vzdělaných odborníků na sportovní fyzioterapii, kondiční přípravu a fitness v České republice i v zahraničí. Spophy Academy tvoří most mezi všemi profesionály působícími ve sportovním prostředí a vytváří jedinečnou platformu pro skutečnou mezioborovou spolupráci. Základ Spophy Academy je postaven na současných vědeckých poznatcích, ale také bohatých osobních zkušenostech našich lektorů. V naší akademii věříme, že mimořádných a špičkových výkonů může dosáhnout každý odborník a jeho sportovní svěřenec, když jsou mu poskytnuty správné informace a nástroje.

Pro koho jsou kurzy určeny?

Můžete se rozhodnout, který kurz nebo balíček kurzů absolvujete, na základě vašeho vzdělání v rámci Spophy akademie i mimo ni. Některé vzdělávací akce jsou dostupné všem, od lékařů až po širokou veřejnost, jiné vzdělávací akce mohou být dostupné např. pouze lékařům a fyzioterapeutům nebo vysokoškolákům daných oborů. Jednotlivé vzdělávací akce se od sebe mohou lišit náročností a logicky i samotnou náročností pro potenciální účastníky. Některé kurzy jsou rozděleny do více částí a každý účastník se může zúčastnit každé úrovně vzdělávací akce, až po absolvování předchozí jednotky.

Účastníci sbírají za jednotlivé absolvované vzdělávací akce kredity, které mohou následně uplatnit jako slevu na jiné vzdělávací akce, na vybrané Spophy produkty nebo po dotažení určité hranice kreditů, mohou účastníci absolvovat kurzy vyšší úrovně, než by jim dovolovalo jejich momentálně ukončené vzdělání.

Typy kurzů     

Součástí jednotlivých vzdělávacích akcí jsou celodenní nebo vícedenní kurzy, které slouží zejména k seznámení účastníků s jednotlivými terapeutickými metodami a nástroji využitelnými ve sportovní terapii. V kratších kurzech a přednáškách se účastníci mohou seznámit například s terapií nejčastějších diagnóz, které se ve sportovním prostředí vyskytují a konzultovat problematiku těchto diagnóz s odborníkem, který má s diagnostikou bohaté zkušenosti. Jednotlivé kratší kurzy a přednášky jsou také pečlivě kategorizovány v osnovách, podle aktuálního období sportovní přípravy, sezóny nebo aktuální situace.

V rámci Spophy Academy je vzdělávání rozděleno do více celků, jako je výživa, regenerace, fyzioterapie, psychologie, práce s pomůckami nebo podnikání. Díky této bohaté nabídce si můžete vybrat daný kurz, o který má opravdu každý zájem!

Potřebujete více informací?

Neváhejte nás kontaktovat.