Terapeutické využití Spophy Flossbandu

 
Obsahem kurzu s názvem „Terapeutické využití Spophy Flossbandu“ je představení metody „tissue flossing“, která byla vyvinuta pro ovlivnění pohybového, kardiovaskulárního, nervového a lymfatického systému lidského těla.

Co je flossband?

Moderní terapeutická metoda ošetření „tissue flossing“ využívá speciálně navržených elastických pryžových pásů k ošetření obtíží pohybového aparátu. Jedná se tak o manuální nástroj, který pomáhá terapeutům dosáhnout plného zdraví a vyšší výkonnosti u jejich pacientů nebo u ošetřovaných sportovců. Terapeutický efekt dané metody ošetření je dosažen primárně kompresí měkkých tkání a kloubů, s následným terapeutickým ošetřením a uvolněním vytvořené komprese. Využití flossbandových pásů nabírá od roku 2013 na velké popularitě ve světové fyzioterapii, ale i v rámci sportovní přípravy. Využití Spophy Flossbandu je vhodné k ošetření pohybového aparátu v jakémkoliv stádiu onemocnění, ať už se jedná o akutní, post akutní nebo chronické stádium. Spophy flossbandové pásy mají také velký význam v rámci prevence zranění pohybového aparátu.

 

Obsah kurzu

Kurz je rozdělen do několika teoretických a praktických celků, které jsou důkladně rozděleny do dvou intenzivních dnů tak, aby účastníci měli co nejvíce času a příležitostí se podrobně seznámit s principy a technikami používání Spophy Flossbandu.

Teoretická část kurzu

V teoretické části se účastníci kurzu seznámí se základy používání Spophy Flossband, základními cíli terapie, kterých se terapeut snaží dosáhnout, s materiály, vlastnostmi a péčí o pásky Spophy Flossband. Velkou kapitolou v teoretické části je vysvětlení mechanismů působení flossing tape na lidský organismus. Účastníci kurzu se dozvědí nové informace nebo spojí své znalosti z teorie gain control, rehydratace měkkých tkání, reaktivní hyperémie, tixotropních vlastností synoviální tekutiny a amorfní mezibuněčné hmoty, ale také si zopakují znalosti o kloubních blokádách, fasciálních řetězcích nebo svalovém napětí a regeneraci. Součástí teoretické části je i tzv. „Evidence-based medicine“, která obsahuje shrnuté a přehledné informace z nejnovějších výzkumných prací, které se v posledních letech zabývaly metodou „tissue flossing“. Teoretickou část tvoří obecné principy aplikace Spophy Flossbandů, ve kterých se účastníci dozví, jaká je ideální doba ošetření, jaké napětí aplikovat Spophy Flossband na jednotlivé struktury, jak určit místo a směr aplikace tejpu a jaké techniky ošetření flossbandem lze aplikovat.

Praktická část kurzu

V praktické části si účastníci kurzu vyzkouší různé aplikační techniky, jako je „technika řazení“, „technika komprese“ nebo technika „rebound“. Dále si účastníci kurzu vyzkouší možnosti různých aplikací Spophy flossbandů, mezi které patří aplikace fasciální, svalová, kloubní či lymfatická atd. Účastníci si prakticky vyzkouší rozdíly např. v ošetření různých fascií , jak je možné léčit spoušťové body v různých svalech, jak systematicky pracovat na úpravě svalového napětí a jaké možnosti nabízí Spophy Flossband v léčbě kloubů s omezenou „joint play“. Účastníci kurzu „Terapeutické využití Spophy Flossbandu“ budou mít také spoustu času na otestování okamžitých účinků terapie během dvou dnů a možnost porovnat stav před a po ošetření Spophy flossbandy. Součástí praktické části je i nácvik aplikace v jednotlivých obdobích po traumatickém úrazu, díky kterému je terapeut schopen zkrátit dobu potřebnou k rehabilitaci pacienta či sportovce.

Kombinace Spophy Flossbandu s jinými terapeutickými metodami

V rámci kurzu „Terapeutické využití Spophy Flossbandu“ se účastníci také dozví, jak je možné Spophy Flossband vhodně kombinovat s ostatními léčebnými metodami nebo rehabilitačními pomůckami, pro docílení okamžitého a dlouhotrvajícího efektu dané terapie. Účastníci kurzu si vyzkouší kombinaci metody „tissue flossing“ s metodou kineziologického tejpování, kombinaci s využitím perkusivní terapie pomocí moderního zařízení Theragun nebo možnosti společného využití Spophy Flossbandu v kombinaci s masážním válcem nebo Spophy Cupping Set. Spophy Flossband je však možné kombinovat téměř s každou metodou ošetření a jejich úspěšné zařazení do jiných terapeutických konceptů a metod je jedním z hlavních cílů kurzu.

Co budete vědět po absolvování našeho dvoudenního intenzivního kurzu flossingu?

Po absolvování kurzu „Terapeutické využití Spophy Flossbandu“ budou účastníci schopni efektivně využívat Spophy Flossband k léčbě ortopedických, neurologických a funkčních poruch pohybového aparátu. Budou také schopni přesně určit nejoptimálnější místo a požadovanou strukturu pro ošetření, určit správný směr a napětí nitěcí pásky, správně zvolit vhodnou aplikační techniku a rozhodnout o vhodných indikacích a kontraindikacích použití dentální nitě Spophy. Účastníci kurzu budou moci využít metodu „tkáňové nitě“ ke snížení vnímání nocicepce v dané oblasti, k léčbě fascií a fasciálních řetězců, k odstranění kloubních blokád, k podpoře krevního oběhu a výživy svalů, k úpravě propriocepce, k ovlivnění psychiku pacienta, odstranit spoušťové body ve svalech a pozitivně ovlivnit svalové řetězení a svalové napětí.

 

Pro koho jsou určené kurzy?

Kurz Terapeutické využití Spophy Flossband je primárně určen pro lékaře, fyzioterapeuty a studenty fyzioterapie, rozhodně jej však mohou absolvovat maséři, sportovní trenéři, kondiční trenéři nebo i sportovní nadšenci. (Znalost anatomie a fyziologie vítána, není však nutná pro absolvování kurzu Terapeutické využití Spophy Flossbandu).

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží každý účastník certifikát o absolvování kurzu Terapeutické využití Spophy Flossbandu.

Lektor kurzu

“Každý pacient se dokáže uzdravit sám, pokud je nasměrován na správnou cestu a jsou mu poskytnuty ty správné nástroje a informace. Místo toho, aby bolest ovládala život pacienta, zvládne každý pacient ovládat bolest ve svém životě. ”

Lektorem kurzu je Mgr. Ján Pisarčík. Kromě práce v nestátním zdravotnickém zařízení Rehabilitace Rehasport pracuje Ján jako vedoucí fyzioterapeut Rehasport OCR Elite Teamu. Bakalářské vzdělání získal na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Magisterské studium ukončil na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia se zúčastnil vícero odborných kurzů z oblasti fyzioterapie a fitness v České republice, ale i v zahraničí. Absolvoval odborné stáže pod vedením zkušených fyzioterapeutů v SK Slavia Praha a ASC Dukla Praha.

V minulosti se profesionálně věnoval fotbalu, byl členem Slovenské mládežnické reprezentace a hráčem ŠK Slovan Bratislava v dorosteneckých kategoriích. I proto využívá svoje fyzioterapeutické znalosti nejčastěji k terapii profesionálních a výkonnostních sportovců. Ve své praxi spolupracuje s českou reprezentací v rychlostní kanoistice, s vícero olympioniky, mistry světa nebo Evropy, českými reprezentanty a jinými vrcholovými sportovci.

Ján je zakladatelem a hlavním lektorem dvoudenního kurzu s názvem „Terapeutické využití Spophy Flossbandu“. Jako jediný český nebo slovenský fyzioterapeut, je součástí Therabody University se sídlem v USA a držitelem „Master Trainer certificate“. Díky tomu je také hlavním lektorem jednodenního kurzu „Terapeutické využití Theragunu“. V rámci vzdělávání se také věnuje psaní informativních článků pro veřejnost a natáčení naučných videí z prostředí fyzioterapie. Ve své praxi nejčastěji využívá prvky z metodik McKenzie, PNF, DNS, měkké a mobilizační techniky. Z praktických terapeutických technik velmi rád používá tissue flossing a kinesiotaping. 

Mgr. Ján Pisarčík